شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس آمار و احتمال پایه یازدهم متوسطه(رشته ریاضی) درس چهارم را که توسط آقای دهقان ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۶اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۸:۵۲ می‌باشد.