شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه هشتم متوسطه درس یازدهم را که توسط دکتر خاتمی ارائه شده است را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۳:۴۴ می‌باشد