شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم متوسطه درس یازدهم را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۰:۴۸ می‌باشد.