شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه ششم ابتدایی درس یازدهم را که توسط خانم عسگری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۰:۰۲ می‌باشد.