فیلم آموزشی رشته تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی پایه دهم متوسطه برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در سایت قرار داده شده است.

تاریخ پخش:۴ فروردین ۹۹
رشته: رشته تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی پایه ۱۰
موضوع ویدئو: مبحث Flowchart: آموزش نرم افزار Visio
مدرس: خانم رهنما
شبکه پخش ویدئو: شبکه چهار
زمان ویدئو: ۲۲:۳۷

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو آموزش های پایه دهم متوسطه (هنرستان و کار و دانش)