دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس مبحث معیارهای گرایش به مرکز ریاضی و آمار پایه دهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه چهار پخش گردیده مشاهده نمایید.

مدرس: صیف زاده
مدت آموزش: ۲۴:۱۸

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه دهم متوسطه