دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس مبحث تفریق اعداد اعشاری ریاضی پایه پنجم ابتدایی را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده مشاهده نمایید.

مدرس: خانم پرتوی
مدت آموزش: ۲۵:۰۹

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه پنجم ابتدایی