فیلم آموزش زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده شده است.

تاریخ پخش:۴ فروردین ۹۹
موضوع ویدئو: آموزش درس ششم (My House)
شبکه پخش ویدئو: شبکه آموزش
مدرس: آقایان غفوری و مرادی
زمان ویدئو: ۲۵:۱۹

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو آموزش های پایه هفتم متوسطه