فیلم آموزش زیست شناسی علوم نهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده شده است.

تاریخ پخش:۴ فروردین ۹۹
موضوع ویدئو: فصل ۱۱ مبحث زیست شناسی: گوناگونی جانداران
شبکه پخش ویدئو: شبکه آموزش
مدرس: آقای میرزایی و خانم یاری
زمان ویدئو: ۲۳:۱۳

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو آموزش های پایه نهم متوسطه