شما می‌توانید ویدئوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه ششم ابتدایی مبحث آرایه ها را مشاهده نمایید.
این ویدئو در تاریخ ۱۳ اسفندماه از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدئو ۱۵:۴۴ دقیقه می‌باشد.