شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه یازدهم متوسطه(رشته ریاضی) فصل سوم را که توسط آقای شمسائی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۱:۴۰ می‌باشد.