شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه یازدهم متوسطه فصل پنجم را که توسط خانم رمضانی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۳:۰۲ می‌باشد.