شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دهم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی) فصل چهارم را که توسط آقای فدایی فرد ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۹:۵۲ می‌باشد.