فیلم آموزش فصل ۳ شیمی دهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده شده است.

تاریخ پخش:۴ فروردین ۹۹
موضوع ویدئو: فصل سوم شیمی پایه ۱۰
شبکه پخش ویدئو: شبکه آموزش
مدرس: خانم عرب زاده
زمان ویدئو: ۱۹:۰۵

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو ویدیوهای آموزشی پایه دهم متوسطه (ریاضی و فیزیک)
مشاهده آرشیو ویدیوهای آموزشی پایه دهم متوسطه (علوم تجربی)
مشاهده آرشیو ویدیوهای آموزشی پایه دهم متوسطه (علوم انسانی)