شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم متوسطه مبحث آرایه‌های ادبی را که توسط آقای کجانی حصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۹:۳۲ می‌باشد.