شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی مبحث ارزش مکانی اعداد اعشار را که توسط آقای صادقی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۶:۱۶ می‌باشد.