شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه دوم ابتدایی مبحث بسازیم و لذت ببریم را که توسط خانم توکلی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۰:۴۶ می‌باشد.