شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دهم متوسطه مبحث تابع را که توسط آقای قره‌گوزلو ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۳:۱۸ می‌باشد.