شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هفتم و هشتم متوسطه مبحث توان، که توسط خانم میرمعینی ارائه شده است را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۰ اسفندماه از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۵۸:۲۹ می‌باشد.