شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هندسه پایه یازدهم متوسطه مبحث روابط طولی در مثلث را که توسط خانم رمضانی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۸:۵۶ می‌باشد.