شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دوازدهم متوسطه مبحث شیمی راهی به سوی آینده روشن را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۴:۲۸ می‌باشد.