شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس حسابان پایه یازدهم متوسطه مبحث مثلثات را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۵:۴۲ می‌باشد.