شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضیات گسسته پایه دوازدهم متوسطه مبحث مدل سازی با گراف را که توسط آقای شهنا ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۸:۳۸ می‌باشد.