شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه هشتم متوسطه مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد را که توسط خانم میر‌معینی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۰:۳۲ می‌باشد.