شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه دوم ابتدایی مبحث واحد سانتیمتر را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۵:۰۶ می‌باشد.