شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فیزیک پایه دهم هنرستان مبحث ویژگی‌های مواد و فشار را که توسط آقای شمسایی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۲:۳۶ می‌باشد.