شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه اول ابتدایی مبحث چه میخواهم بسازم؟ را که توسط خانم چوپانی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۶:۵۸ می‌باشد.