شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس حسابان پایه دوازدهم متوسطه مبحث کاربرد مشتق را که توسط آقای امیدوار ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۱:۳۸ می‌باشد.