دانش آموزان عزیز می توانند؛ فیلم آموزشی درس مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه را که مورخ یک فروردین ۹۹ در شبکه آموزش پخش شده؛ در ادامه ببینند:

نام مدرس: آقای موسی خان
زمان ویدئو: ۲۲:۳۸

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو ویدیوهای آموزشی پایه هفتم متوسطه