آموزش ۳ هزار نفر از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس

در راستای اجرای سند تحول بنیادین با هدف تعامل هدفمند میان خانه و مدرسه، نشست های تخصصی با رؤسا و اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس استان سمنان برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، محمد اسقایی از برگزاری نشست های تخصصی با رؤسا و اعضای انجمن های اولیا و مربیان مدارس استان خبر داد و گفت: در این نشست های تخصصی ضمن تبیین شرح وظایف و برنامه های اداره انجمن اولیا و مربیان استان بر لزوم ارتباط تنگاتنگ خانه و مدرسه تأکید شد و در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف تعامل هدفمند میان خانواده ها و مربیان تعلیم و تربیت، بیش از ۳۰۰۰ نفر از روسا و اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس استان آموزش دیدند.

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان استان سمنان با اشاره به سابقه ۷۰ ساله انجمن اولیا و مربیان در مدارس افزود: انجمن اولیا و مربیان دارای بیش از ۱۶ هدف مشخص است که از آنها می توان به تأمین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه، جلسه همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیت های مرتبط و ارایه پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه، همکاری و مشارکت با مدیر مدرسه در اجرای فعالیت های پرورشی، برگزاری اردوهای آموزشی و بازدید از مراکز علمی اشاره کرد.

شایان ذکر است هم اکنون ۷۰۰۰ نفر در ۱۰۰۰ مدرسه استان سمنان عضو انجمن های اولیا و مربیان هستند که طی فرایند انتخابات و با رأی مستقیم سایر اولیا انتخاب شده و در انجمن آموزشگاه فعال هستند.