اتوبوس سلامت در دانشگاه سمنان مستقر شد

اتوبوس سلامت جهت ارائه اطلاعات علمی روانشناختی در خصوص بیماری ایدز و انجام تست در محوطه دانشگاه سمنان مستقر شد.

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مشاوره وزارت علوم، روانشناسان مرکز مشاوره دانشگاه سمنان طبق برنامه ای از پیش تعیین شده در اتوبوس سلامت دانشگاه که جهت ارائه اطلاعات علمی روانشناختی در خصوص بیماریHIV /ایدز و انجام تست در محوطه دانشگاه مستقر شده بود، حاضر شدند.

معاون دانشجویی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و رئیس مرکز بهداشت سمنان و دیگر مسئولین در برنامه فوق حضور داشتند. همچنین بروشورهای مرتبط با موضوع توسط همیاران سلامت روان بین مراجعان و دانشجویان توزیع شد.

در همین راستا کمیته روانشناختی ایدز نیز در مرکز مشاوره این دانشگاه تشکیل شد. این گروه وظیفه ارائه خدمات روانشناختی به مراجعین را عهده دار شدند. همچنین این مرکز اقدام به تهیه بروشوری با عنوان نشان قرمز در مورد ایدز کرد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان