اجرای طرح جمع‌آوری دستفروشان در خیابان امام خمینی(ره) سمنان

به منظور بهبود در عبور ومرور شهروندان و جلوگیری از ایجاد سد معبر، طرح جمع‌آوری دستفروشان در خیابان امام سمنان اجرا شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری سمنان، مدیر شهرداری منطقه یک با بیان اینکه این طرح از روز گذشته آغاز شد، اظهار داشت: دستفروشان به صورت غیر‌قانونی و بدون مجوز اخذ اقدام به فروش می‌نمایند که در پی اعتراض مکرر شهروندان و مغازه‌داران مبنی بر حضور گسترده دستفروشان در این محدوده، طرح جمع‌آوری بساط گستران شروع شد.حمید قاسمی گفت: با توجه به تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، هرگونه سد معبر و اشغال معابر عمومی در سطح شهر ممنوع بوده و علاوه بر مختل کردن نظم شهری، اعتراض رهگذران را نیز در پی دارد که بر همین اساس این طرح تا پایان سال‌جاری ادامه خواهد داشت.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان