رئیس اداره آموزش و پرورش استثنائی سمنان از اجرای طرح سنجش سلامت نو آموزان بدو ورود به دبستان استان در ۸ پایگاه از ۲۰ خردادماه امسال خبر داد.

به گزارش مرآت، خادمیان رئیس اداره استثنایی آموزش و پرورش استان سمنان اظهارکرد: در این طرح نوآموزان ۶ ساله بدو ورود به دبستان پس از مراجعه به مدرسه جهت ثبت نام در مدارس برای سنجش سلامت به نزدیکترین پایگاه سنجش معرفی می شوند.

وی با اشاره به اهمیت سنجش سلامت دانش آموزان گفت: تمام فرایند سنجش نوآموزان به صورت الکترونیکی انجام می گردد و در این فرایند آمادگی تحصیلی ، بینایی و شنوایی درکنار بررسی واکسیناسیون و معاینات پزشکی در پایگاه های سنجش استان صورت می گیرد.

رئیس اداره استثنایی آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: پیش بینی می شود که امسال ۱۲ هزاردانش آموزونوآموزپیش دبستانی در مراکز سنجش بدو ورود در شهرستان های استان سمنان پذیرش شوند.

وی با با بیان این که حدود ۱۰۰ نفر عوامل اجرایی از۲۰ خرداد طرح سنجش استان را آغاز خواهند کرد افزود: امسال ۸ پایگاه در استان برای طرح سنجش دانش اموزان پیش بینی شده است.

خادمیان هزینه سنجش سلامت نو آموزان را ۲۰۰ هزار ریال ذکر کرد وافزود: در اجرای این طرح اداره کل آموزش و پرورش، آموزش و پرورش استثنائی و دانشگاه علوم پزشکی با یکدیگر همکاری دارند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان