اجرای طرح‌های جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی در سمنان

حسین شاهینی گفت: طرح‌های احداث کانال‌های بتنی و انتقال آب با لوله، طرح توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و طرح احیا و مرمت قنوات از جمله اقداماتی است که در این زمینه اجرا شده است.

وی با بیان اینکه منبع تأمین بیش از ۸۰ درصد منابع آبی کشاورزی استان سمنان از بخش آب زیرزمینی است گفت به منظور استفاده بهینه از آب و افزایش بازده آبیاری بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در پروژه‌های انتقال آب می‌توان از کانال‌های آبیاری و لوله‌های پلی‌اتیلن استفاده کرد امسال این طرح با اعتبار نیز میزان عملیات طرح‌های ذکر شده با اعتباری بالغ بر ۳۶۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال و به طول ۱۰۵ کیلومتر در حال اجرا است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: آبیاری تحت فشار هم به دو روش آبیاری بارانی و قطره‌ای انجام می شود که در روش بارانی از ۳۶ درصد غرقابی به ۷۰ درصد و در روش قطره‌ای به ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.
به گفته وی ، امسال میزان عملیات طرح‌های آبیاری نوین با اعتباری بالغ ۲۲۵ میلیارد و ۵۵۱ میلیون ریال و در وسعت یک هزار و ۵۹۲ هکتار در حال اجراست.
شاهینی درباره طرح احیا و مرمت قنوات نیز گفت: امسال برای اجرای طرح احیا و مرمت قنوات اعتباری بالغ بر ۲۰۸ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده و احیای قنوات در مسیری به طول ۲۰۵ کیلومتر در حال اجرا است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان