اجرای طرح حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی در استان سمنان

اجرای طرح حذف دفترچه بیمه و ارائه نسخه الکترونیکی در مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی استان سمنان آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمجتبی اکرم مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان گفت : طرح حذف دفترچه بیمه در این استان ، پیش از این در مراکز ملکی ، بستری و سرپایی اجرا می شود و هم اکنون در مطب پزشکان طرف قرارداد با تامین اجتماعی هم اجرایی شد
وی افزود : مردم در مراجعه به این پزشکان می توانند بدون ارائه دفترچه بیمه و صرفا با اعلام کد ملی یا شماره بیمه ، نسخه الکترونیکی دریافت و با مراجعه به هر داروخانه ، داروی خود را دریافت کنند.
وی ثبت سابقه دارویی بیمار ، اجرای پرونده الکترونیکی ، کنترل و ارزیابی نسخه نویسی و جلوگیری از اشتباه در نسخه نویسی و نسخه خوانی را از مزایای اجرای این طرح عنوان کرد.
دکتر اکرم افزود: پزشکان طرف قرارداد با تامین اجتماعی برای دریافت تجهیزات نگارش نسخه الکترونیکی به دفاتر سناد پزشکی مراجعه کنند.