اجرای طرح مدیریت کاهش مصرف آب در ۶۰ مدرسه استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از اجرای طرح کاهش مصرف آب در ۶۰ مدرسه این استان خبر داد.

به گزارش مرآت، محمدرضا جهان مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اظهارکرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ صرفه جویی مصرف آب اجرا شده و سهم بسزایی در کاهش مصرف آب داشته است .

وی با اشاره به تاثیر آموزش واثرگذاری آن در دانش آموزان اظهارکرد: آموزش همیشه اثرات بلند مدتی در رفتار آدم ها دارد واگر ما درآموزش به دنبال نتایج آنی برویم به اشتباه رفته ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان این که در سال ۹۴ بیش از سه هزار و ۸۰۰ دانش آموز در این طرح شرکت کردند، تصریح کرد: براساس آمار ارایه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در سال گذشته بیش از ۴۸ هزار متر مکعب آب آشامیدنی با اجرای طرح مهام صرفه جویی شد.

محمدرضا جهان خاطرنشان کرد:دانش آموزان به دلیل علم آموزی و فراگیری مسایل فرهنگی جدید می توان والدین خودشان را در استفاده بهینه از منابع طبیعی و ملی هدایت کنند و دستگاه های اجرایی استان تاکنون در انتقال بسیاری از چالش های استان به دانش آموزان برای فرهنگ سازی عملکرد مثبتی داشتند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان