احساس امنیت در استان سمنان افزایش یافت

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه سطح امنیت در استان سمنان در وضع بسیار مطلوبی قرار دارد، گفت: براساس آمارهای موجود، «احساس امنیت» در استان سمنان افزایش ‌یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، سیدمحسن مظهری در نشستی با فرمانده، معاونان و رؤسای تخصصی فرماندهی انتظامی استان سمنان در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل این استان اظهار داشت: احساس امنیت بالا، دستاورد تعامل دستگاه قضایی با نیروی انتظامی استان سمنان است که در این استان محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع افزایش احساس امنیت در استان سمنان بر اساس گزارش‌های مراجع نظارتی محقق شده است، خاطرنشان کرد: بخش زیادی از این احساس امنیت، حاصل تلاش‌ها و تعامل دستگاه قضایی با نیروی انتظامی و دیگر ضابطان است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه امنیت و نظم دو خواسته و مطالبه مهم مردم از نهادهای انتظامی و امنیتی است، خاطرنشان کرد: امروز لازم است تا برای تحقق امنیت و نظم بالا در جامعه برای افزایش اعتماد شهروندان تدابیر جدی اندیشیده شود.

مظهری با بیان اینکه احساس امنیت سبب اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در استان سمنان شده است، خاطرنشان کرد: می‌توان از این موقعیت ویژه برای افزایش سرمایه‌گذاری در استان سمنان استفاده کرد.

وی با اشاره به لزوم تعامل دستگاه قضایی و پلیس برای کاهش وقوع جرم در جامعه تصریح کرد: باید برای پیشگیری از وقوع جرم در کشور، تعامل بین بخشی میان دو دستگاه قضایی و پلیس افزایش‌یافته و با هم‌افزایی از ظرفیت‌های این دو نهاد بهره‌گیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه باید زمینه‌های وقوع جرائم سبک نیز در استان سمنان از بین برود خاطرنشان کرد: باید پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه به‌عنوان یک ضرورت موردتوجه قرار گیرد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان