استان سمنان رتبه ممتاز شاخص‌های وزارت نیرو را دارد

سمنان – معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو گفت: سمنان رتبه ممتاز شاخص های عمومی و اختصاصی مطلوب وزارت نیرو را داشته و همواره در رتبه نخست بین ۳۱ استان کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مهاجری در جمع مدیران صنعت آب و برق سمنان به میزبانی برق منطقه ای استان، با بیان اینکه خدمت رسانی در تامین آب و برق مردم، لطف الهی برای کارکنان وزارت نیرو است، بیان کرد: خوشبختانه مجموعه وزارت نیرو در استان سمنان از جایگاه خوبی در زمینه کیفیت ارائه خدمات برخوردار است.

وی افزود: صنعت آب و برق به عنوان یک مجموعه خدمت رسان باید در سطح اول خدمت رسانی در استان ها باشند که این امر جز در سایه کار جهادی میسر نخواهد شد.

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با اشاره به موفقیت شرکت های تابعه این وزارتخانه در سمنان، گفت: این استان در حوزه شاخص های اختصاصی و عمومی رتبه برتر وزارتخانه را دارد که این نشان از کسب موفقیت های خوبی در حوزه صنعت آب و برق است.

مهاجری با اشاره بر اهمیت سرمایه انسانی در سازمان های امروزی، بر تکریم شاغلان و بازنشستگان صنعت آب و برق کشوری تائید کرد و گفت: یکی از مطالبات پرسنل وزارتخانه حمایت های معنوی از خانواده وزارت نیرو است که این امر در برنامه های سال۹۶ این وزارتخانه وجود دارد.

حجت الاسلام علی یزدان پرست مشاور وزیر نیرو و مسئول امور فرهنگی و دینی این وزارتخانه نیز در این نشست با اشاره به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی، گفت: جنگ امروز، نبرد فرهنگی است و مدیران باید مبارزه با دشمنان را در حوزه های فرهنگی و دینی از اولویت های کاری خود قرار دهند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان