اسکان بیش از ۳۶ هزار مسافر در مدارس استان سمنان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان سمنان از پذیرش و اسکان ۳۶ هزار مسافر در مراکز اسکان فرهنگیان استان خبر داد.

به گزارش مرآت، عبدالرضا محمودی معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش و پرورش استان سمنان گفت:۷هزار و ۶۹۷ خانوار فرهنگی و ۵۰۲ خانوار غیر فرهنگی از ۳ تیر ماه تا ۲۸ مردادماه سال جاری در مراکز اسکان آموزش و پرورش استان اسکان یافتند.

وی با بیان اینکه ۳۴ هزار و ۴۰۵ نفرفرهنگی و ۲هزار و۵۷۱ نفر غیر فرهنگی در مدارس تاکنون اقامت داشته اند، افزود: تاکنون ۵۱هزار و ۶۰۸ نفر روز فرهنگی و ۳ هزار و ۸۵۷ نفر روز غیرفرهنگی در ستادهای اسکان پذیرش شده اند.

محمودی درباره وضعیت کلاس‌های درنظر گرفته شده برای اسکان تابستان ۹۶ تصریح کرد: از ۴۸۲ کلاس در نظر گرفته شده، ۶۷ کلاس به صورت ویژه، ۳۸۴ کلاس نوع الف و ۳۱ کلاس نوع ب تجهیز شده‌اند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان