اشتغال در بخش صنعت استان سمنان ۹۱ درصد افزایش یافت

سمنان – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از افزایش ۹۱ درصدی اشتغال در بخش صنعت این استان در سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به صدور ۱۶۳ فقره پروانه بهره برداری صنعتی طی سال ۹۵ در استان سمنان اظهار کرد: در این راستا برای دو هزار و ۹۶۳ نفر اشتغال ایجاد شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۴ با یک هزار و ۵۵۱ نفر اشتغال، ۹۱ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد ۱۶۳ پروانه بهره‌برداری صنایع در استان سمنان صادر شده است، افزود: این میزان در مدت مشابه سال نود و چهار، ۱۲۹ پروانه بوده که حکایت از افزایش ۲۶ درصدی در صدور پروانه بهره‌برداری صنایع در سال ۹۵ دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در سال ۹۵ در حوزه صنایع را مبلغ دو هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در بخش صنایع در سال‌گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ به میزان ۳۴۳ درصد افزایش داشته است.

اسودی اظهار داشت: براساس آمار فوق بیشترین درصد تغییرات در میزان سرمایه گذاری به تفکیک گروه صنعتی مربوط به گروه وسایل نقلیه موتوری است و پس از وسایل نقلیه موتوری، گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی از نظر درصد تغییرات در سرمایه گذاری رتبه دوم را دارا است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ تعداد ۷۴۲ فقره جواز تاسیس صنایع در استان سمنان صادر شد که نسبت به مدت مشابه درسال ۹۴ میزان ۷۲ درصد افزایش داشته است و این درحالی است که شمار جواز تأسیس صادر شده در سال نود و چهار، ۴۳۲ فقره جواز بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان همچنین افزود: پیش بینی اشتغال ایجاد شده با صدور جواز تاسیس در سال۹۵، هفده هزار و ۳۹۵ نفر و پیش بینی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در این سال نیز، ۲۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است، روند سرمایه‌گذاری و تعداد جواز تاسیس صادره نشان می‌دهد که در سال ۹۵ تعداد اشتغال و میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده به ترتیب دارای رشد ۸۸ و ۹۸ درصدی است.

اسودی اذعان داشت: بیشترین درصد تغییرات در سرمایه گذاری به تفکیک گروه صنعت مربوط به گروه رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی می باشد و گروه صنعتی منسوجات رتبه دوم را داراست.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان