افتتاح اولین پرواز مسافری از فرودگاه سمنان

اولین پرواز مسافری از فرودگاه سمنان به مشهد مقدس با حضور استاندار افتتاح شد.

استاندار سمنان در این مراسم با اشاره به نقش فرودگاه در افزایش توسعه صادرات غیرنفتی و نیز استفاده در شرایط اضطراری به عنوان فرودگاه معین منطقه خاطرنشان کرد:

” برای استمرار فعالیت این مرکز فرودگاهی کشور همه باید همت کنند.”

سید شهاب الدین چاوشی از تصویب مرز هوایی دو فرودگاه شاهرود و سمنان در آینده نزدیک همزمان با سفر رئیس جمهور به استان سمنان خبرداد و گفت:

” انشالله از پتانسیل و ظرفیت مرز هوایی در جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی استان استفاده شود.”