افزایش منابع آبی صنایع در شهرک‌های صنعتی استان سمنان

محمدرضا باقریروز، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان گفت: ۱۴۵ لیتر بر ثانیه، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، به منابع آبی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان اضافه شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا باقریروز شنبه به رسانه ها افزود: پیگیری برای تحقق ۱۵۰ لیتر بر ثانیه دیگر تا انتهای سال ۱۴۰۱ با تعاملات مطلوب بین دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود از برنامه‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان است.
مقدار آب تامین شده در شهرکها و نواحی صنعتی تحت پوشش شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان از زمان تاسیس تا پایان سال ۱۴۰۰، به میزان ۴۰۰ لیتر بر ثانیه بود.
تامین اعتبارات لازم برای اجرای پروژه‌های انتقال آب و همچنین ایجاد و تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتی استان سمنان در حال پیگیری است.
این شرکت ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی، و منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره برداری دارد و از هفت هزار و ۵۷۱ هکتار اراضی در اختیار چهار هزار و ۱۸۸ هکتار در گام عملیاتی و ۲ هزار و ۶۹۳ هکتار زمین صنعتی است.

میزان سرمایه‌گذاری در زمین‌های واگذارشده در شهرکهای صنعتی این استان طی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۴۵ میلیارد تومان بود و ۸۶ هکتار اراضی شهرک‌های صنعتی طی این مدت واگذار شد.
شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ منطقه ویژه اقتصادی تصویب شده است و از ابتدای دولت سیزدهم تا شهریور امسال بهره‌برداری از ۷۶ واحدهای صنعتی در نواحی صنعتی با اشتغال برای یکهزار و ۳۹۲ نفر و سرمایه گذاری ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال محقق شد.