امکان پذیرش اتباع خارجی در کلینیک درمانی سمنان مهیا شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: از این پس امکان پذیرش بیماران اتباع خارجی در کلینیک‌های ویژه این دانشگاه مهیا شده است.
به گزارش مرآت، مهدی شادنوش درباره پذیرش اتباع خارجی در درمانگاه های این دانشگاه گفت: از این پس درمانگاه های ویژه دانشگاه در شهرستان های دامغان و سمنان پذیرای اتباع خارجی برای مراحل درمانی خواهند بود.
وی افزود: این افراد می توانند از طریق رزرو تلفنی و اینترنتی نسبت به نوبت گیری در درمانگاه های ویژه دانشگاه علوم پزشکی سمنان اقدام و سپس از خدمات درمانی این مراکز بهره مند شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: اتباع خارجی از این پس به صورت عادلانه تمامی خدمات کلینیک ها را استفاده خواهند کرد.
شادنوش بیان داشت: به دلیل الزامی بودن شماره ملی، اتباع بیگانه در گذشته نمی توانستند از خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بهره مند شوند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان