انتخاب دشت سمنان به عنوان دشت پایلوت برای احیا در کشور

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: دشت سمنان به عنوان دشت پایلوت مدیریت مشارکتی در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی در کشور انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، منطقه سمنان، محمد رضا خاموشی در جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی افزود: در حال حاضر منابع آب زیرزمینی استان سمنان به دلیل برداشت بیش از حد و خشکسالی‌های متوالی سالیان اخیر به وضعیت بحرانی رسیده است.

وی ادامه داد: منابع آب زیرزمینی در تأمین آب بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب سهم موثر و عمده‌ای دارد و تمدن و حیات بخش وسیعی از کشور به آن وابسته است و از همین حیث، حفاظت از این منابع آبی، بسیار حائز اهمیت است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان اضافه کرد: توجه به جلوگیری از برداشت های بی رویه از منابع آبهای زیرزمینی طی سالیان گذشته که افت سطح دشتها و ممنوعه شدن آنها را در برداشته و همچنین اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبی می تواند نوید بخش ثبات و پایداری منابع آبهای زیرزمینی و سطحی کشور و از جمله استان سمنان باشد.

خاموشی تصریح کرد: در همین راستا و طبق نظر و انتخاب وزارت نیرو، دشت سمنان به عنوان دشت پایلوت مدیریت مشارکتی در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی در کشور انتخاب شده است.

وی همچنین بر اطلاع رسانی و ارائه عملکرد شفاف و دقیق از اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در سامانه های ساماب و MCDM تأکید کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان اضافه کرد: باید شورای حفاظت و شورای هماهنگی دشت‌های پایلوت به صورت ماهانه برگزار شود، همچنین کلیه اطلاعات و مستندات انسداد چاه‌ها و برنامه عملیاتی محدوده‌های مطالعاتی به شرح تاریخ‌های مشخص نیز ارائه گردد.