انتقال آب خزر به سمنان منع کارشناسی ندارد

پدر علم کویر شناسی ایران با بیان اینکه انتقال آب خزر منع کارشناسی ندارد، گفت: کسانی که می گویند این طرح نباید اجرایی شود، کارشناس نیستند که اگر بودند وضعیت آبی کشور این نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور پرویز کردوانی ظهر چهارشنبه در پایان نشست اقتصاد مقاومتی سمنان و دیدار با مسئولان و اصحاب رسانه به میزبانی استانداری ضمن اشاره به غیرکارشناسی بودن نظریات مخالفان انتقال آب دریای خزر به سمنان، ابراز داشت: اگر می شد آب هیچ حوزه ای را به حوزه دیگر منتقل نکرد خوب بود، مانند این است که انسان تا جای ممکن با داشته های مالی خود زندگی کند، ولی اگر نتوانست باید قرض بگیرد، اکنون نیز وقتی از خلیج فارس با یک کانال بیش از ۷۰۰ کیلومتری قرار است برای ۱۳ استان آب منتقل شود، انتقال آب از دریای خزر با آب شیرین تر و فاصله بسیار کم هم میسر است.

وی افزود: شوری آب دریای خزر به اندازه ای کم است که در منطقه داغستان از آب دریای خزر برای کشاورزی استفاده می کند همچنین باید گفت اکنون مازندرانی ها نیز می توانند استفاده از آب خزر برای کشاورزی استفاده کنند زیرا این آب ارزش غذایی مانند کلسیم دارد که می تواند به رشد گیاهان کمک کند.

درختانی که بی دلیل قطع نمی شوند

چهره ماندگار علم کویر شناسی ایران درباره قطع درختان مسیر انتقال آب به سمنان، گفت: در مسیر بیش از ۷۰۰ کیلومتری انتقال آب از خلیج فارس به ۱۳ استان نیز درخت قطع می شود، مگر مسایل زیست محیطی و تعهدگرفتن برای آنان مطرح نیست اینکه برای انتقال آب خزر به سمنان تعهد گرفته شده که به جای هر یک درخت قطع شده ۱۰ درخت کاشته شود امری درست است.

کردوانی با طرح این سوال که چرا ایرادات غیرکارشناسی دریای خزر درباره خلیج فارس بیان نمی شود، ابراز داشت: این یک بازی سیاسی است مگر در مسیر خلیج فارس درخت قطع نمی شود یا این دریا دچار هیچ مشکلی نمی شود و تنها این خزر است که باید به آن پرداخت لذا باید بگویم این مساله به طور کامل سیاسی است، جایی که شوری آب چهار برابر و مسیر صدها کیلومتر است مساله ای مطرح نمی شود، ولی درباره انتقال آب دریای خزر اینقدر مساله ایجاد می شود.

وی افزود: استان سمنان توسعه مناسبی یافته است و نیاز آبی دارد حتی به اندازه یک لیوان و برای این توسعه هم به آب نیاز دارد در حالی که از تمام منابع آبی زیزمینی و سطحی موجود در استان نیز استفاده شدههمچنین این استان سالانه ۱۱۰ میلی متر بارندگی دارد و رودخانه آنچنانی هم ندارد، منابع آب زیرزمینی در استان به قدر استفاده شده که باعث فرونشست زمین شده ولی نیاز آبی سمنان همچنان پابرجاست.

بهترین راه نجات سمنان آب دریای خزر است

پدر علم کویر شناسی ایران همچنین با بیان اینکه آقایان مخالف انتقال آب دریای خزر کارشناس نیستند چرا که اگر کارشناس بودند در این سی سال کارمان به اینجا نمی کشید، گفت: استان سمنان از تمام منابع آبی شهرستان های خود بهره برده است و دیگر امکان آبی در استان وجود ندارد، بهترین منبع آبی برای این استان، انتقال از آب دریای خزر است.

کردوانی در باره نظریه دفن نمکی که قرار است از آب انتقالی از خزر جدا شود، گفت: چرا باید این نظریه داده شود در حالی که می توان این نمک را به عنوان نمک دریا به فروش رساند چرا مسئولان در نظر نمی گیرند که ما سه نوع نمک داریم که نمک دریا دارای ید زنده و بهترین نوع نمک در جهان است در حالی که به نمک سنگی باید ید وارد کرد.

وی همچنین درباره کاهش عمق دریای خزر نیز، ابراز داشت: برخی کارشناسان نیز گفته اند با انتقال آب از دریای خزر، این دریا عمقش کم و خشک می شود و ماهی ها می میرند، این در حالی است که میزان آب دریای خزر متناسب با ظرفیت رود ولگا است و بیان این مسایل از سوی رسانه ها، به خاطر اغراق این مطالب است که برای رسانه ها بیشتر جذابیت داد اما این کارشناسان نمی گویند که در مقابل آبی که از رودخانه ولگا وارد دریای خزر می شود برداشت و انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب خزر به استان سمنان مانند ته لیوان است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان