انتقال آب خزر به سمنان گزینه آخر تامین منابع آبی است

هدایت فهمی، معاون سابق آبفای وزارت نیرو و رئیس مرکز تحقیقات پژوه آب گستر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با انتقال آب خزر به سمنان اظهار کرد: وزارت نیرو برای تامین آب منطقه سمنان باید حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب حجم آب از طریق نمک زدایی آب دریای مازندران مجوز صادر می‌کرد. وی افزود: مساله شیرین سازی آب دریا باید از دو منظر ایجاد حقابه سازی برای دریا‌ها و دریاچه‌های مشترک و بررسی جنبه‌های زیست محیطی و اثرات آن بر منطقه مبدا و مقصد را باید مورد توجه قرار داد همچنین دیدگاه متخصصان و کارشنان حوزه محیط زیست در خصوص تامین پایدار آب در هر حوزه آبی این گونه است که از منابع داخلی خود حوزه آبی و استان استفاده شود در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد به راه حل‌های دیگر مانند انتقال آب، آن هم برای مصارف شرب و در برخی موارد به صنعت فکر کنیم و انتقال آب باید گزینه آخر باشد زیرا استفاده از منابع داخلی، کاهش مصارف غیر ضروری و مدیریت تقاضای آب می‌تواند کم هزینه‌تر و پایدارتر از انتقال آب باشد.
میزان آب مصرفی در استان سمنان در بخش مصارف شرب حدود ۹۹ تا ۱۰۰ میلیون متر مکعب، در بخش کشاورزی یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون متر مکعب که در مجموع بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب وآب برگشتی از مصارف ۳۸۰ میلیون متر مکعب است. براساس برنامه تنظیم وزارت نیرو، برنامه آب مصرفی در استان سمنان باید حدود ۷۳۳ میلیون متر مکعب باشد، اما در این استان حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب بیشتر آب مصرف می‌شود.