انتقال آب دریای خزر به استان سمنان مشکل بخش کشاورزی را رفع می‌کند

انتقال آب دریای خزر به استان سمنان مشکل بخش کشاورزی را رفع می‌کند

به گزارش خبرنگار ایانا در سمنان، محمد کهریزی در ششمین نشست ستاد راهبردی آب استان سمنان اظهار داشت: انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی علاوه بر اینکه مشکل بخش کشاورزی را رفع می‌کند کمک بسیار شایانی به رونق تولید و اشتغال و همچنین اقتصاد استان سمنان می‌کند. وی با اذعان به اینکه اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به‌شدت در حال پیگیری است اضافه کرد: طرح مطالعاتی مرحله نخست انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران انجام‌شده است و ضمن تسریع انتقال آب باید مجوزهای قانونی برای انتقال آب دریای خزر اخذ شده و همچنین سرمایه‌گذاران برای اجرای این طرح ترغیب و جذب شوند. همچنین باید به‌تمامی ضوابط و مقررات قانونی لازم برای اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران توجه شود زیرا این امر سبب می‌شود تا در ادامه روند اجرای این طرح مشکلی ایجاد نشود.