اولین مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در شهرستان سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، اولین مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در شهرستان سمنان با نام «یسنا»، با حضور مجتبی جانعلی مدیرکل اداره ورزش و جوانان افتتاح شد. مدیریت این مرکز بر عهده خانم مریم صالحیان است. پیش از این نیز سه مرکز سه مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در شهرستان شاهرود از وزارت ورزش و جوانان مجوز گرفته و مشغول به فعالیت بوده است. همچنین چندین پرونده درخواست کسب مجوز فعالیت در استان سمنان نیز در اداره کل ورزش و جوانان استان در حال بررسی است.این مراکز به دلیل کسب مجوز از وزارت ورزش و جوانان و در راستای فعالیت های آن در حوزه ازدواج جوانان، از حمایت ویژه وزارت ورزش و جوانان برخوردار است.