ایجاد مقاصد جدید گردشگری بین‌المللی در حوزه مازندران و سمنان

مشاور مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران از ایجاد مقاصد جدید گردشگری بین منطقه‌ای بین‌المللی در مناطق اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا و حوزه خلیج فارس خبر داد.

‌به گزارش ایسنا، ماهفروزی در نخستین جلسه پروژه کویر تا کرانه گفت: این پروژه، می‌تواند نخستین حرکت در توسعه اقتصادی با بهره گیری از صنعت گردشگری باشد.

وی تصریح کرد: قانون مکان مرکزی در کمتر استانی رعایت شده اما می‌توانیم براساس ویژگی‌های اقلیمی و اقتصادی و فرهنگی بین مازندران و سمنان و بعدها اگر شرایط منطبق شود، با استان گلستان با استفاده از قانون مکان مرکزی توسعه منطقه‌ای را شکل دهیم.

وی افزود: هرچند مازندران به عنوان استان برتر برای گردشگری محسوب می‌شود، اما متاسفانه آمار شب اقامت‌ها حاکی ازآن است که ما نتوانسته‌ایم از این صنعت به درستی برای شکوفایی اقتصادی منطقه تلاش کنیم.

ماهفروزی گفت: سمنان نیز از لحاظ گردشگری با وجود جاذبه‌های بسیار و داشتن شهر تاریخی قومس که زمانی پایتخت اشکانیان بوده‌، نتوانسته به خوبی در این مسیر حرکت کند و کمی ناشناخته باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: عباس آباد بهشهر با ثبت جهانی، میانکاله به عنوان ذخیره گاه جهانی، دامغان با داشتن شهر تاریخی قومس و سمنان با دارا بودن کویری زیبا می‌تواند نقاط مهم و پرجاذبه برای گردشگران جهان باشد.

مشاور مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران افزود: اما به دلیل نبود برنامه ریزی‌های مدون و خلأ تصمیم سازی و تصمیم گیری این دو منطقه سهم خاصی برای جذب گردشگران بین المللی ندارند.

وی گفت: اگر پروژه کویر تا کرانه تداوم یابد، می‌توان مقاصد جدید گردشگری بین المللی از مناطق اروپا، آمریکا، جنوب شرق آسیا و حوزه خلیج فارس را در برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت با توجه به قابلیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی تعریف کرد.

ماهفروزی یادآور شد: ما به دنبال گردشگران ارزآور به ویژه ۵میلیون گردشگر اروپایی در حوزه گردشگری سلامت هستیم و برای رسیدن به این چشم انداز نیاز به برنامه‌های مدون و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.

وی با اشاره به اینکه کویر گردشگران اروپایی را بیشتر جذب می‌کند، تصریح کرد: ظرفیت‌های بی نظیر سمنان نباید مورد غفلت قرارگیرد، سمنان می‌تواند به دلیل آثار تاریخی فراوان اصفهان دوم نام گذاری کرد و پیوند آن با مازندران می‌تواند راهی مفید برای شناخته شدن جاذبه‌های گردشگری آن دانست.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان