بازار روز
 • یکشنبه بازار
  مکان برگزاری:مسکن مهر صنعتی ساز،شهرک امیرالمومنین
  ساعت برگزاری:۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
 • سه شنبه بازار
  مکان برگزاری:مسکن مهر سنتی ساز،بلوار ولایت
  ساعت برگزاری:۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
 • چهارشنبه بازار
  مکان برگزاری:میدان امام علی،ضلع شمالی پارک شقایق

  • یکشنبه بازار
   مکان برگزاری:مسکن مهر صنعتی ساز،شهرک امیرالمومنین
   ساعت برگزاری:۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
  • سه شنبه بازار
   مکان برگزاری:مسکن مهر سنتی ساز،بلوار ولایت
   ساعت برگزاری:۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
  • چهارشنبه بازار
   مکان برگزاری:میدان امام علی،ضلع شمالی پارک شقایق
   ساعت برگزاری:۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰

  لینک های مرتبط:

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان